Filia

Filia Przychodni  NZOZ „ZWM-Malinka” w OpoluPrzychodnia

z  Poradnią Ogólną  (z Gabinetem Zabiegowym – wyposażonym w aparat EKG, USG i Spirometr)  oraz  z Poradnią Dziecięcą  (z Punktem Szczepień)

45-304  OPOLE   ul. Sieradzka 3
tel. centrali:  77-4559210    oraz   numer bezpośredni do Poradni Dziecięcej:    77-4170167

numery wewnętrzne (wybierane tonowo) :
201 – Rejestracja Poradni Ogólnej
202 – Rejestracja Poradni Dziecięcej / Punkt Szczepień
207 – Gabinet Zabiegowy / Gabinet konsultacyjny Pielęgniarek Środowiskowych

UWAGA (!)  wszystkie przeprowadzane rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane

Przychodnia

FILIA  czynna jest w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00

Gabinet Zabiegowy   (wyposażony w aparat USG, EKG i Spirometr)         czynny w godz.   8.00 – 15.00                                                                                                                                                                                                                    po godz. 15.00  do godz. 18.00                                                                       należy w razie potrzeby korzystać z Gabinetu Zabiegowego w Przychodni macierzystej Filii – w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72   

po godz. 18.00  i  całodobowo w dni wolne od pracy  (soboty, niedziele i Święta)                                                                                                                      Pacjenci są przyjmowani  w Gabinecie Zabiegowym działającym w ramach ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ, w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu przy ul.Katowickiej 64 (poradnia urazowo-ortopedyczna) – tel. 778872125                                                                                                                                                                                                                                             

Poradnia Dziecięca i Poradnia Ogólna                                                             Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3  dysponują oddzielnymi wejściami,  a dodatkowo w Poradni Dziecięcej funkcjonuje rozdział na tzw. Stronę dla dzieci chorych i Stronę dla dzieci zdrowych z Punktem Szczepień  (tel. 774559210  w. 202,  numer bezpośredni do Poradni Dziecięcej:    77 4170167)

 


Przychodnia

 

Dodatkowe  informacje :

Punkt Pobrań Laboratorium Analitycznego „LOMA” :

w Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” przy ul.Sieradzkiej 3  w Opolu   -   czynny jest w dni robocze, w godz.  8.00-10.00

Rejestracja  do   Pracowni   Ultrasonograficznej              odbywa się w dni robocze w godz. 8.00-18.00    (na podstawie skierowania od Lekarza POZ)  w Rejestracji Ogólnej Przychodni macierzystej Filii przy ul.Szarych Szeregów 72  w Opolu,               osobiście lub telefonicznie   (tel. 77-4559765  w.220    lub    77-4559799  w.220)

Badania RTG                                                                                           wykonywane są na podstawie skierowania od Lekarza POZ w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologicznym w Opolu  przy  ul.Reymonta  (parter)