Filia

Filia Przychodni  NZOZ „ZWM-Malinka” w OpoluPrzychodnia

z  Poradnią Ogólną  i  z Poradnią Dziecięcą  (z Punktem Szczepień)

45-304  OPOLE   ul. Sieradzka 3
tel.  77 455 92 10

numery wewnętrzne:
201 – Rejestracja Poradni Ogólnej
202 – Rejestracja Poradni Dziecięcej / Punkt Szczepień
207 – Gabinet Zabiegowy / Pracownia EKG

Przychodnianumer bezpośredni do Poradni Dziecięcej 77-4170167

FILIA  czynna jest w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00

Gabinet Zabiegowy z Pracownią EKG                                                  (istnieje możliwość wykonania Spirometrii)                                                   czynny w godz. 8.00 – 15.00                                                                                                                                                                                                                    po godz. 15.00  do godz. 18.00                                                                       należy w razie potrzeby korzystać z Gabinetu Zabiegowego w Przychodni macierzystej Filii w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72                                  po godz. 18.00  i  całodobowo w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i Święta)                                                                                                           Gabinet Zabiegowy działa w ramach ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w POZ, w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu przy ul.Katowickiej 64 (poradnia urazowo-ortopedyczna) – tel. 778872125                                                                                                                                                                                                                                             

Poradnia Dziecięca i Poradnia Ogólna                                                           w Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3  dysponują oddzielnymi wejściami,                                                                  a dodatkowo w Poradni Dziecięcej funkcjonuje rozdział na tzw. stronę dla dzieci chorych i stronę dla dzieci zdrowych z Punktem Szczepień  (tel. 774559210  w. 202)

 


Przychodnia

 Lekarze przyjmujący w Filii Przychodni:

Poradnia ogólna :

  1. lek. med. Joanna  Gałecka    – lekarz chorób wewnętrznych

  2. lek. med. Aniela  Kaczurba   – lekarz chorób wewnętrznych

  3. lek. med. Leszek  Godula      – lekarz chorób wewnętrznych


Poradnia dziecięca :

  1. lek. med. Ewa  Bobińska                  -  lekarz chorób dziecięcych

  2. lek. med. Aleksandra  Zwolińska  -  lekarz chorób dziecięcych

  3. lek. med. Małgorzata  Al Qadi        -  lekarz chorób dziecięcych

 

Dodatkowe  informacje :

Punkt Pobrań  Laboratorium  Analitycznego  „LOMA”                            czynny jest w dni robocze w godz.  7.30-10.00                                                 w  Przychodni macierzystej Filii przy ul.Szarych Szeregów 72 w Opolu

Rejestracja do Pracowni Ultrasonograficznej                                         odbywa się w dni robocze w godz. 8.00-18.00     (na podstawie skierowania od Lekarza POZ w Rejestracji Ogólnej Przychodni macierzystej Filii przy ul.Szarych Szeregów 72  w Opolu                             (tel. 77-4559765, 77-4559799  w.220)

Badania RTG                                                                                           wykonywane są na podstawie skierowania od Lekarza POZ w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologicznym w Opolu  przy  ul.Reymonta oraz                                                                                                                           w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu przy ul.Katowickiej  (budynek Zakładu Medycyny Nuklearnej – I piętro)