Dyrekcja

PrzychodniaPodmiot leczniczy :
ZWM-Malinka  Sp. z o.o.
45-285 OPOLE                         ul. Szarych Szeregów 72

Zakład leczniczy podmiotu leczniczego to :                                           Przychodnia NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu

Dane rejestrowe :

KRS:   0000038252DSC01843 IMG_3400
NIP:    754-26-62-853
REGON:     531658412
Rejestr podmiotów leczniczych Wojewody Opolskiego:    000000009889
NFZ – Świadczeniodawca:  08R/20319
Kapitał Zakładowy wpłacony  100.000,00  PLN

Prezes Zarządu – Kierownik ds. administracyjnych i osobowych               mgr  Lidia Sołtys
V-ce Prezes Zarządu – Dyrektor ds. lecznictwa                                                         lek. med. Jarosław Bochyński

Gł.Księgowa – Joanna Mykita

tel. kontaktowy:  77-4559765 / 99     w. 238 / 234

UWAGA (!)  wszystkie przeprowadzane rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane