Medycyna Pracy

Poradnia Medycyny Pracy i Pracownika Młodocianego

Przychodnia Przychodnia

Poradnia Medycyny Pracy i Pracownika Młodocianego oferuje:

  • kompleksowe badania (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników, uczniów i studentów
  • badania dla pracowników pracujących na wysokości, dla kierowców zawodowych i inne …
  • bezpłatne badania w oparciu o umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy dla :

    • kandydatów do szkół ponad podstawowych i wyższych
    • uczniów tych szkół i studentów oraz uczestników studiów doktoranckich narażonych na działanie czynników szkodliwych uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
    • uczestników Ochotniczych Hufców Pracy

Pacjenci powinni zgłaszać się ze skierowaniem od pracodawcy lub ze szkoły/uczelni do Rejestracji Poradni Ogólnej naszej Przychodni przy ul. Szarych Szeregów 72 w Opolu  w dni robocze  w godz.   8:00 – 17:30 celem dokonania obowiązkowej tzw. obsługi przedlekarskiej

Telefon kontaktowy:  77-4559765 / 99    w.220