e-recepta

I N S T R U K C J A

o sposobie wystawiania i realizacji e-recepty

w podmiocie leczniczym ZWM-Malinka Sp. z o.o.

 

Co to jest e-recepta

to recepta, którą lekarz lub uprawniona pielęgniarka wystawia w systemie informatycznym jako elektroniczny dokument, który zastępuje dotychczasowy dokument papierowy.

Jak zgłosić potrzebę otrzymania e-recepty w podmiocie leczniczym ZWM-Malinka Sp. z o.o.

Potrzebę wystawienia recepty na leki stale pobierane można zrealizować :

1)    w ramach teleporady (telefonicznie),

2)    w formie papierowej, poprzez przekazanie zlecenia do „skrzynki podawczej” umieszczonej przy głównych drzwiach wejściowych do naszych Przychodni,

3)    osobiście lub poprzez osobę trzecią działającą w imieniu pacjenta, kontaktując się z personelem Przychodni w Rejestracji danej Poradni,

4)    w trakcie bezpośredniej wizyty u lekarza POZ lub uprawnionej pielegniarki.

Sposób realizacji e-recepty

e-receptę można otrzymać w formie :

1)       papierowego wydruku, jeśli pacjent zgłasza taką potrzebę w trakcie udzielania porady,

2)       elektronicznej, jako 4-cyfrowy kod recepty, który :
a)    lekarz lub uprawniona pielęgniarka przekazuje pacjentowi bezpośrednio w czasie udzielania porady lub telefonicznie jeżeli wystawienie e-recepty nie związane jest z bezpośrednią wizytą pacjenta,
b)    pacjent otrzymuje w formie SMS / maila na swój telefon lub na wskazany adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania o e-recepcie w formie SMS i/lub e-mail.

Podczas wizyty w aptece, w zależności od wybranej formy otrzymania powiadamiania o e-recepcie, należy podać farmaceucie :

1)    papierowy wydruk e-recepty otrzymany od lekarza lub uprawnionej pielęgniarki,

2)    4-cyfrowy kod recepty otrzymany w trakcie rozmowy telefonicznej lub w formie SMS na telefon i PESEL osoby, na którą jest wypisany lek,

3)    e-mail – okazując farmaceucie na ekranie telefonu lub tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej informację o e-recepcie, w tym przypadku nie jest wymagane podawanie numeru PESEL.

Jak wykupić leki z e-recepty

1)          leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach na obszarze całego kraju tzn. można wykupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej lub każdy lek w innej aptece posługując się jedynie otrzymanym kodem i numerem PESEL, z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 2,

2)          wszystkie opakowania tego samego leku muszą być wykupione w tej samej aptece, w której nastąpił zakup pierwszego opakowania, tzn., że zakup tego samego leku, który jest w kilku opakowaniach, można rozłożyć w czasie i najpierw kupić jedno opakowanie, a kolejne po jakimś czasie, ale w tej samej aptece.
Jak długo ważna jest e-recepta

  • 7 dni na antybiotyk – licząc od daty wystawienia
  • 120 dni na preparaty immunologiczne – licząc od daty wystawienia
  • 30 dni na pozostałe leki – licząc od daty wystawienia

1)    lekarz może na e-recepcie zaznaczyć data realizacji: od…..” ( wpisuje datę od której lek może być realizowany ) – wówczas termin realizacji e-recepty wynosi 30 dni licząc od wpisanej przez lekarza daty,

2)    w przypadku leków, które przyjmują pacjenci chorzy przewlekle, lekarz zaznacza na recepcie: „data realizacji: do …” (wpisuje datę o rok późniejszą od daty wystawienia e-recepty) – wówczas termin realizacji recepty wynosi rok =365 dni,

3)    e-recepta ważna na 365 dni od daty jej wystawienia musi być zrealizowana na pierwsze opakowanie danego leku w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia, żeby nie utracić części leku; jeśli pierwsza realizacja e-recepty ważnej na 365 dni nastąpi po 30 dniach od dnia jej wystawienia, farmaceuta w aptece pomniejszy ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-recepty; przy wykupie kolejnych opakowań, bez względu na to kiedy będą wykupowane, nie będą już pomniejszane ilości leku,

4)    z e-recepty ważnej na 365 dni, jednorazowo można wykupić zapas leków na 180 dni.