e-skierowanie

I N S T R U K C J A

o sposobie wystawiania i realizacji e-skierowania

w podmiocie leczniczym ZWM-Malinka Sp. z o.o.

 

Co to jest e-skierowanie

to skierowania pacjenta na leczenie specjalistyczne, skierowanie do szpitala lub skierowanie na badania endoskopowe przewodu pokarmowego, wystawione w systemie informatycznym jako elektroniczny dokument, który zastępuje dotychczasowy dokument papierowy.

Sposób realizacji e-skierowania

1)    e-skierowanie wystawia lekarz i to lekarz w każdym przypadku decyduje czy do wystawienia danego skierowania wystarczy teleporada, zlecenie pisemne przekazane przez pacjenta do „skrzynki podawczej”, czy też konieczny jest kontakt bezpośredni z pacjentem i jego badanie fizykalne,

2)    e-skierowania mogą być wystawiane na świadczenia:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne w placówkach, które mają podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ,
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

3)    W zależności od formy konsultacji medycznej pacjenta z lekarzem, pacjent może otrzymać e-skierowanie w formie :

 • wydruku papierowego e-skierowania z danymi niezbędnymi do rejestracji na dane świadczenie w trakcie wizyty bezpośredniej pacjenta,

lub jeżeli wystawienie e-skierowania nie wiązało się z wizytą bezpośrednią pacjenta,

 • telefonicznie, kiedy w trakcie rozmowy podany będzie 4 cyfrowy KOD dostępowy do świadczenia,

lub

 • SMS lub e-mail na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeśli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania w formie SMS lub e-mail.

W celu rejestracji e-skierowania (umówienia się na wizytę) pacjent osobiście (lub przez osobę trzecią) lub telefonicznie, może przekazać dane dostępowe e-skierowania do konkretnej placówki medycznej realizującej dane świadczenie, na 3 sposoby :

 • okazując otrzymany od lekarza wydruk papierowy e-skierowania,
 • podając otrzymany 4 cyfrowy KOD dostępowy i swój PESEL,
 • okazując na ekranie telefonu lub tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej (SMS lub e-mail) informację o wystawionym skierowaniu.

4)    e-skierowanie w ambulatoryjnych świadczeniach specjalistycznych jest wymagane tylko dla wizyt „pierwszorazowych”. W przypadku kontynuacji leczenia nie jest już potrzebne nowe e-skierowanie.

5)    e-skierowanie nie wskazuje konkretnego podmiotu leczniczego, a jedynie rodzaj świadczenia (np. poradnia kardiologiczna). Pacjent sam decyduje, do jakiego podmiotu leczniczego chce się zapisać.

6)    W przypadku e-skierowania, po dokonaniu pierwszego zapisu do danego podmiotu leczniczego, zostanie ono automatycznie przypisane do tej placówki medycznej i nie będzie można go zarejestrować w innej.

7)    W przypadku gdy wystąpi błąd w wystawionym e-skierowaniu, osoba która je wystawiła może je anulować.

Korzyści dla pacjenta dzięki e-skierowaniu

 • Nie trzeba osobiście dostarczać skierowania do placówki medycznej w terminie 14 dni. Wystarczy rejestrując się telefonicznie podać 4 cyfrowy KOD dostępowy i numer PESEL,
 • Nie można zgubić e-skierowania i nie trafi ono w niepowołane ręce. E-skierowanie jest zapisane w systemie informatycznym i na Internetowym Koncie Pacjenta, przez co zawsze można sprawdzić lub odtworzyć numer KOD-u e-skierowania,
 • Dzięki e-skierowaniu można śledzić swoją historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań,
 • Poprzez e-skierowania zmniejszają się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek medycznych na podstawie jednego papierowego skierowania, a w przypadku e-skierowania jest to niemożliwe.