e-zlecenie na wyroby medyczne

I N S T R U K C J A

o sposobie wystawiania i realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

(e-ZWM)   w podmiocie leczniczym ZWM-Malinka Sp. z o.o.

 

Co to są wyroby medyczne

wyroby medyczne to np.: protezy, aparaty słuchowe i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Co to jest e-zlecenie na wyroby medyczne

1)    e-zlecenie na wyroby medyczne, to zlecenie wystawione w systemie informatycznym jako elektroniczny dokument, który zastępuje dotychczasowy dokument papierowy.

2)    e-zlecenie na wyroby medyczne wystawia lekarz.

Jaki jest okres ważności zlecenia

Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

  • 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania,
  • 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku w formie papierowej) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ,
  • nie można zrealizować zlecenia wstecznie, za miesiące, które już upłynęły.

Jak wystawiane jest e-zlecenie na wyroby medyczne

1)    e-zlecenie na wyroby medyczne wystawia lekarz, w systemie informatycznym e-ZWM, w trakcie bezpośredniej wizyty pacjenta (lub osoby trzeciej działającej w jego imieniu), a pacjent otrzymuje wydruk w wersji papierowej, będący podstawą do realizacji zlecenia,

2)    możliwe jest również wystawienie pacjentowi e-zlecenia na wyroby medyczne w ramach telefonicznej teleporady, wtedy pacjentowi zostanie przekazany numer zlecenia telefonicznie, bądź w formie SMS lub maila na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli pacjent posiada założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i w ramach tego konta dokonał wyboru sposobu powiadamiania w formie SMS lub e-mail.

3)    w sklepie medycznym (mającym umowę z NFZ) lub w aptece, podstawą do realizacji zlecenia jest otrzymany numer zlecenia i pesel pacjenta,

4)    przy realizacji zlecenia nie obowiązuje rejonizacja, to pacjent decyduje w której aptece lub w którym sklepie medycznym zrealizuje zlecenie,

5)    jeżeli e-zlecenie pacjent podzieli na części zakupowe, to każdą część będzie musiał zrealizować w punkcie, w którym zostanie zlecenie,

6)    produkty mogą różnić się ceną i jakością, dlatego pacjent można wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017r (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.)