badania dodatkowe POZ

Instrukcja

o sposobie zlecania i realizacji zleceń na badania dodatkowe

w podmiocie leczniczym ZWM-Malinka Sp. z o.o.

 

1)    Do badań dodatkowych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) zaliczamy:

- badania laboratoryjne,

- badania obrazowe RTG,

- badania ultrasonograficzne,

zgodne z wykazem badań dodatkowych zawartym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 86, z późn. zm.).

2)    W przypadku podmiotu leczniczego ZWM-Malinka Sp. z o.o.

- badania laboratoryjne wykonuje na rzecz naszych pacjentów, na podstawie wzajemnej umowy, podwykonawca: Laboratorium Diagnostyka / Loma Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. J.Tuwima 1.

Punkt Pobrań Laboratorium Diagnostyka / Loma znajduje się w Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72, i czynny jest w dni robocze w godzinach 7.30-12.00),

- badania diagnostyki obrazowej RTG na rzecz naszych pacjentów, wykonuje na podstawie wzajemnej umowy, podwykonawca: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przy ul.Reymonta 8, w Pracowni RTG (na parterze Szpitala) czynnej w dni robocze w godzinach 7.00-17.30, przy zachowaniu stosownych obostrzeń związanych z epidemią Covid-19.

- badania ultrasonograficzne w POZ, podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o. wykonuje samodzielnie we własnej Pracowni USG w Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu ul.Szarych Szeregów 72, zgodnie z wyznaczonymi planowymi terminami badań.

3)    Skierowanie na badania dodatkowe wystawia lekarz i to lekarz w każdym przypadku decyduje czy do wystawienia danego skierowania wystarczy teleporada, zlecenie pisemne przekazane przez pacjenta do „skrzynki podawczej”, czy też konieczny jest kontakt bezpośredni z pacjentem i jego badanie fizykalne,

4)    Skierowania na badania dodatkowe laboratoryjne i badania ultrasonograficzne w POZ mogą być wystawiane :

  • w formie skierowania elektronicznego w ramach funkcjonującego w podmiocie leczniczym ZWM-Malinka Sp. z o.o. oprogramowania mMedica (poza platformą P1) połączonego z oprogramowaniem Punktu Pobrań laboratorium Diagnostyka/Loma Sp. z o.o. oraz z Pracownią Ultrasonograficzną,
  • oraz w formie papierowej na życzenie pacjenta.

5)    Skierowania na badania diagnostyki obrazowej RTG wystawiane są wyłącznie w formie papierowej, na podstawie podpisanej umowy.

6)    Po otrzymaniu skierowania na badania laboratoryjne w POZ, pacjent rejestruje się na termin pobrania materiału do badania w Rejestracji Poradni Ogólnej Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72, w formie:

- osobiście lub przy udziale osoby trzeciej działającej w imieniu pacjenta, wtedy termin wizyty w Punkcie Pobrań przekazywany jest ustnie,

- poprzez pozostawienie zlecenia na badanie w „skrzynce podawczej” umieszczonej przy drzwiach głównych wejścia do naszych Przychodni, wtedy termin wizyty w Punkcie Pobrań przekazywany jest telefonicznie,

- telefonicznie, pod  numerami  telefonów :

77-4559799  w.220      lub       77-4559765  w.220    lub     608242298

wtedy termin wizyty przekazywany jest od razu.

Materiał biologiczny do badania pobierany jest w Punkcie Pobrań Laboratorium Diagnostyka / Loma Sp. z o.o. w Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72, w terminie wyznaczonym w trakcie rejestracji. Obsługę pacjentów w Punktach Pobrań realizują pracownicy Laboratorium Analitycznego DIAGNOSTYKA/LOMA Sp. z o.o. przy użyciu własnego osprzętu i własnych materiałów.

Badania  laboratoryjne  wykonywane  są również  bez konieczności rejestracji na termin, bezpośrednio w siedzibie  Laboratorium Diagnostyka / LOMA Sp. z o.o.  w  Opolu przy ul. Juliana Tuwima 1, w dni robocze, w  godzinach  6.15-12.00, w sobotę w godz. 7.00-11.00.

7)    Pacjent w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie może sam udać się z materiałem biologicznym do badania lub celem pobrania materiału biologicznego do badania, do innego Laboratorium, z pominięciem w/w Punktów Pobrań dla podmiotu leczniczego ZWM-Malinka Sp. z o.o., jeżeli koszty tego badania ma ponosić podmiot leczniczy ZWM-Malinka Sp. z o.o. w oparciu o obowiązującą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

8)    Po otrzymaniu skierowania na badania diagnostyki obrazowej RTG, pacjenci bez potrzeby rejestracji, udają się bezpośrednio do Pracowni RTG (na parterze) Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przy ul.Reymonta 8, w dni robocze, w godzinach 7.30-17.00, gdzie przyjmowani są na bieżąco.

UWAGA:  w związku z remontem-modernizacją Pracowni RTG w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii (zgodnie z Informacją Dyrektora Szpitala) od dnia 25 października 2021r badania RTG będą wykonywane dla naszych pacjentów w Szpitalu MSWiA w Opolu ul.Krakowska 44 w Pracowni Diagnostyki Obrazowej na parterze, w dni robocze w godz. 8.00-16.30.

9)    Po otrzymaniu skierowania na badania Ultrasonograficzne w POZ, pacjent rejestruje się na termin badania w Rejestracji Poradni Ogólnej Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72:

- osobiście lub przy udziale osoby trzeciej działającej w imieniu pacjenta, wtedy termin badania przekazywany jest ustnie,

- poprzez pozostawienie zlecenia na badanie USG w „skrzynce podawczej” umieszczonej przy drzwiach głównych wejścia do naszych Przychodni, wtedy termin badania przekazywany jest telefonicznie,

- telefonicznie, pod  numerami  telefonów :

77-4559799  w.220      lub       77-4559765  w.220    lub     608242298

wtedy termin wizyty przekazywany jest od razu w trakcie rozmowy telefonicznej.

Badania USG realizowane są w Pracowni USG w Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Szarych Szeregów 72, zgodnie z wyznaczonym terminem badania, przez lekarzy POZ podmiotu leczniczego ZWM-Malinka Sp. z o.o.

10)         Każdy lekarz POZ naszego podmiotu leczniczego posiadający umiejętności wykonywania badań Ultrasonograficznych, w razie potrzeby, w sytuacjach tego wymagających, ma możliwość wykonania diagnostycznego badania USG na cito, bez wyznaczania terminu badania, w Pracowni USG poza godzinami wykonywanych badań planowych, ale także w Filii Przychodni NZOZ „ZWM-Malinka” w Opolu przy ul.Sieradzkiej 3 gdzie dodatkowy aparat USG znajduje się w Gabinecie Zabiegowym.

Wykaz szczegółowy badań dodatkowych w podstawowej opiece zdrowotnej pobierz